Lista aktualności Lista aktualności

Zaśpiewaj Mazurka Dąbrowskiego

Mazurek Dąbrowskiego, hymn państwowy autorstwa Józefa Wybickiego. Historia prawdziwa.

#NiepodległaDoHymnu

Pracownicy Nadleśnictwa Przotok i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaśpiewali, wspólnie z dziećmi z grupy "Rozśpiewane Elfy" z Miejskiego Przedszkola nr 34, hymn Polski.

Autorem tekstu naszego hymnu, wbrew powszechnej opinii i nazwie nie jest Gen. Jan Henryk Dąbrowski lecz Józef Rufin Wybicki, polski pisarz i polityk, szambelan ostatniego polskiego Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tekst został napisany pod wpływem wzruszanie jakie ogarnęło autora na widok polskich legionistów we Włoszech (lipiec 1797 r.). Pierwsza data publicznego wykonania pieśni nie jest dokładnie znana, naukowcy mają różnie zdania na ten temat. Przypuszczalnie nastąpiło to 16 lipca podczas defilady polskich żołnierzy na ulicach Reggio lub 20 lipca, kiedy to przy okazji pożegnania legionów w mieście generał Dąbrowski zasadził na Piazza Piccolo w Reggio pamiątkowe drzewko wolności. Pierwszym wykonawcą mógł być sam Józef Wybicki, który śpiewał sam lub z grupą żołnierzy.

Rękopis Mazurka Dąbrowskiego

Pewne jest że Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem w dniu 26 lutego 1927.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1927, nr 1 i 2

Ciekawe jest to, że na przestrzeni lat Mazurek Dąbrowskiego nie zawsze był Mazurkiem Dąbrowskiego. W zależności od okoliczności i ważnych dla naszego narodu wydarzeń pieśń przybierała różne formy a jej „bohater” się zmieniał. Podczas powstania listopadowego Dąbrowskiego zastąpił Skrzynecki, jeden z przywódców powstania, w czasie I wojny światowej wśród polskich legionistów śpiewano Mazurka Piłsudskiego z refrenem: „Marsz, marsz Piłsudski, Prowadź na bój krwawy, Pod twoim przewodem Wejdziem do Warszawy”. A w czasie II wojny światowej żołnierze polscy na Zachodzie śpiewali wersję z refrenem Marsz, marsz Sikorski.

Generał Jan Henryk Dąbrowski obraz autorstwa Juliusza Kossaka

"Niepodległa do hymnu" to wydarzenie zapoczątkowane w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem jest przekazanie tej tradycji na kolejne stulecia i propagowanie wspólnego śpiewu "Jeszcze Polska nie zginęła (...)" wspólnie z bliskimi - rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami - wszystkimi Polakami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/