Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonanym wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2021.