Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przytok
Nadleśnictwo Przytok
+48 68 455 85 89
+48 68 455 85 99

ul. K. Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra

Nadleśniczy
Maciej Taborski
+48 68 455 85 89 wew. 810, +48 600 460 766
Zastępca Nadleśniczego
Przemysław Kozłowski
+48 68 455 85 89 wew. 820, +48 696 430 098
Główny Księgowy
Anna Rola
+48 68 455 85 89 wew. 830

Punkt alarmowania i łączności

Bogumiła Taborska
Dyżurny Dyspozytor PAiŁ
Tel.: +48 68 320 23 47, +48 68 455 85 89, +48 68 325 44 51, wew. 192

Pion Nadleśniczego

Paweł Weimann
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 840, +48 694 410 491
Katarzyna Poczekaj
Sekretarz
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 850
Aleksandra Długołęcka
Sekretarka
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 800
Janusz Janecki
St. referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 874
Justyna Pająk-Nitkowska
St. referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 873
Wanda Lubieniecka
Specjalista ds. spraw pracowniczych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 861
Anna Wcisło
St. referent ds. administracyjmo-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 870, +48 797 341 317
Kacper Woźniak
St. referent
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860
Mirosław Konaszewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860, +48 600 460 767

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Michał Makowski
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i edukacji
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 882
Przemysław Popiół
Specjalista ds. administrowania systemem informatycznym i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 864, +48 533 307 557
Robert Wilczyński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 872, +48 694 410 495
Łukasz Ulbrych
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 862, +48 694 410 493
Bartosz Biegalski
Starszy Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 863, +48 608 693 472
Joanna Puzio
St. referent ds. marketingu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 867, +48 668 012 560

Pion Głównego Księgowego

Agnieszka Janowicz
Księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 868
Anna Dąbrowska
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 866
Mirosława Perepeczo
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 869
Olga Polita
Księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 866