Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przytok
Nadleśnictwo Przytok
+48 68 455 85 89
+48 68 455 85 99

ul. K. Wielkiego 24a
65-950 Zielona Góra

Nadleśniczy
mgr inż. Maciej Taborski
+48 68 455 85 89 wew. 810, +48 600 460 766
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Przemysław Kozłowski
+48 68 455 85 89 wew. 820, +48 696 430 098
p.o. Główny Księgowy
mgr Anna Rola
+48 68 455 85 89 wew. 830

Punkt alarmowania i łączności

mgr Bogumiła Taborska
Dyżurny Dyspozytor PAiŁ
Tel.: +48 68 320 23 47, +48 68 455 85 89, +48 68 325 44 51, wew. 192

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Paweł Weimann
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 840, +48 694 410 491
mgr Katarzyna Poczekaj
Sekretarz
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 850
mgr inż. Alicja Wieczorek
Referent ds. administracji
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 800
mgr Janusz Janecki
St. referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 874
mgr inż. Piotr Gontowicz
St. referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 873
mgr Wanda Lubieniecka
Specjalista ds. spraw pracowniczych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 861
mgr inż. Anna Wcisło
St. referent ds. administracyjmo-budowlanych
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 870, +48 797 341 317
mgr Kacper Woźniak
Stażysta
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860
Mirosław Konaszewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 860, +48 600 460 767

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Michał Makowski
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu i edukacji
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 882
mgr Przemysław Popiół
Specjalista ds. administrowania systemem informatycznym i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 864, +48 533 307 557
mgr inż. Robert Wilczyński
St. referent
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 872, +48 694 410 495
mgr inż. Łukasz Ulbrych
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 862, +48 694 410 493
mgr inż. Bartosz Biegalski
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 863, +48 608 693 472
Joanna Puzio
St. referent ds. marketingu
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 867, +48 668 012 560

Pion Głównego Księgowego

mgr Agnieszka Janowicz
Księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 868
mgr Anna Szopińska
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 866
Mirosława Perepeczo
Starsza księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 869
mgr Olga Polita
Księgowa
Tel.: +48 68 455 85 89 wew. 866