Lista aktualności Lista aktualności

95 lat Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

W dniu 8.10.2019 roku z okazji 95-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok zorganizowało sesję terenową.

       Jej uczestnikami byli m.in. samorządowcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji, straży pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organizacji pozarządowych. W trakcie sesji zaprezentowano zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, od momentu założenia uprawy do zrębu. Zwrócono uwagi na zagrożenia lasów, ze strony czynników abiotycznych (wiatry), biotycznych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkodniki owadzie – kornika drukarza i kornika ostrozębnego) oraz antropogenicznych (zaśmiecanie lasów).

       Ostatnim punktem programu był rezerwat przyrody „Bażantarnia”, gdzie przedstawiono problem szkód od kornika drukarza w kępach świerka oraz zasady prowadzenia gospodarki w rezerwatach. Przedstawiono również system ochrony przeciwpożarowej funkcjonujący w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na przykładzie Nadleśnictwa Przytok.