Wydarzenia

W maju odbędzie się kolejna edycja konkursu "Poznaj swój las - jego piękno i tajemnice"

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Przytok zawsze pozostawały w najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, z uwagi na duży udział siedlisk borowych i duży udział drzewostanów sosnowych, szczególnie młodszych i średnich klas wieku oraz z powodu położenia w pobliżu miasta Zielona Góra.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy są naszym wspólnym dobrem. Możemy z z tego korzystać ale na określonych zasadach. Podstawę prawną zasad udostępniania lasu stanowi Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.