Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Przytok zawsze pozostawały w najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, z uwagi na duży udział siedlisk borowych i duży udział drzewostanów sosnowych, szczególnie młodszych i średnich klas wieku oraz z powodu położenia w pobliżu miasta Zielona Góra.

Średnio rocznie na tym obszarze występowało około 60 pożarów. Największe z nich wystąpiły:
  • w 1948 i 1957 r. na powierzchni 88 ha, obręb Przytok,
  • w 1988 r. w jednym pożarze spłonęło 73,12 ha lasu w oddziałach 186f, 187c, 188h, 189d obręb. Przytok (wymienione oddziały przekazane zostały miastu Zielona Góra na tereny inwestycyjne),
  • w 1993 r. w jednym pożarze spłonęło 10,72 ha lasu w oddziałach 277, 278, 279 obręb Otyń,
  • w 1996 r. w jednym pożarze spłonęło 13 ha lasu w oddziałach 48, 49 obręb Przytok,
  • w 2003 r. w jednym pożarze spłonęło 12,23 ha lasu w Leśnictwie Zatonie, obręb Otyń,
  • w 2010 r. spłonął pomnik przyrody - dąb „Napoleon".
 
W Nadleśnictwie Przytok zorganizowany jest sprawnie działający system obserwacyjno-alarmowy, mający na celu możliwie jak najszybsze wykrycie pożaru na terenach leśnych. Zabezpieczone zostały środki techniczne ułatwiające dotarcie na miejsce w celu prowadzenia działań ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Opracowany został sposób postępowania na wypadek pożaru – corocznie uzgadniany z Komendantami PSP w Nowej Soli i MSP w Zielonej Górze.
 

Kliknij na mapę, aby sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu.