Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Przytok

W Nadleśnictwie Przytok w dniach od 29 lutego do 2 marca 2016 odbyła się inwentaryzacja zwierzyny.

 

Liczenie przeprowadzono metodą pędzeń próbnych. Podczas trzech dni wykonano: 21 pędzeń (miotów) na obszarze ok. 1804,11 ha. Na powierzchniach próbnych zaobserwowano: 24 jelenie, 322 sarny, 63 dziki, 2 wilki, 18 lisów, 10 zajęcy. Ciekawostką było odnotowanie po raz pierwszy na terenie nadleśnictwa występowania wilka.

Inwentaryzacja miała na celu określenie liczebności zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Przytok.

W inwentaryzacji oprócz pracowników Nadleśnictwa Przytok brali udział przedstawiciele kół łowieckich Ryś Niedoradz, Słonka Zielona Góra, Niepudłuj Przytok, Dąb Zielona Góra, Tracz Zabór oraz pracownicy Zakładu Usług Leśnych.  

 

Darz bór!