Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja pn. „Lasy na Terenach Aglomeracji Miejskich"

W dniu 15 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja pn. „Lasy na Terenach Aglomeracji Miejskich”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Nadleśnictwa Przytok i Zielona Góra.

       Konferencja poświęcona była problemom interesów mieszkańców i władz miasta oraz leśników związanych z bezpośrednim sąsiedztwem aglomeracji miejskiej z lasami. W spotkaniu brali udział m.in. prezydent miasta Zielona Góra Pan Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Pan Wadim Tyszkiewicz, przedstawiciele miast i gmin oraz organizacji rządowych i samorządowych działających na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

        Pan Janusz Kubicki poruszył tematy rozbudowy miasta i wyzwań stojących przed rozwijającą się aglomeracją „wtapiającą" się w obszary leśne.

         Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok Pan Maciej Taborski wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zielona Góra zaprezentowali problemy i wyzwania pojawiające się w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie miasta Zielona Góra. Omówiono również kwestie dotyczące ochrony przyrody czy turystyki i rekreacji związane z wysoką antropopresją na tereny leśne.

         Wartością dodaną konferencji był przekaz merytoryczny dotyczący prawnych aspektów funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Uczestnicy zgodnie stwierdzili potrzebę takich spotkań.