Lista aktualności Lista aktualności

Marsz Nordic Walking pn. „Barwy jesieni"

2 października na terenie Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa Bobrowniki odbył się marsz Nordic Walking pn. „Barwy jesieni”.

       Wydarzenie organizowane było w ramach cyklu imprez pn. „Cztery pory roku" przez Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy współpracy Nadleśnictwa Przytok i Zielona Góra.

       Uczestnicy mogli podziwiać urokliwe widoki z rezerwatu „Bukowa Góra", pomniki przyrody występujące w leśnictwie oraz cenne siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000 PLB080004 Dolina Środkowej Odry oraz PLH080014 Nowosolska Dolina Odry. Zastępca Nadleśniczego Pan Przemysław Kozłowski oraz leśniczy leśnictwa Bobrowniki Pan Tomasz John opowiadali w trakcie marszu o gospodarce leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie, ochronie przeciwpożarowej i innych przyrodniczych zagadnieniach. Spacer zakończył się tradycyjnym ogniskiem.