Lista aktualności Lista aktualności

Narada gospodarcza oraz szkolenie hodowlane w Nadleśnictwie Przytok

W dniu 27 kwietnia w Nadleśnictwie Przytok odbyła się narada gospodarcza połączona ze szkoleniem terenowym dla leśniczych, podleśniczych i pracowników działu technicznego.

       Część terenowa – szkolenie z zakresu hodowli lasu dotyczyła tematyki:

-  wykonania czyszczeń późnych, ze szczególnym uwzględnieniem Brz (oddz. 205h leśnictwa Przytok),

- odnowienia naturalne (oddz. 74g leśnictwa Wielobłota),

- cięcia pielęgnacyjne w czyszczeniach wczesnych (oddz. 98h leśnictwa Wielobłota),

- cięcia uprzątające w rębniach złożonych (oddz. 198t leśnictwa Wielobłota),

- odnowienia zrębów z uwzględnieniem mikrosiedlisk (oddz.198o, 198p leśnictwa Wielobłota).

       Po części dotyczącej szkolenia hodowlanego miało miejsce zwiedzanie szkółki leśnej Nadleśnictwa Zielona Góra w Ochli, gdzie Nadleśnictwo Przytok zaopatruje się w większość sadzonek do odnowień.

       Część druga – kameralna, która miała miejsce na salce konferencyjnej szkółki w Ochli dotyczyła tematów bieżących nadleśnictwa, w tym analizy realizacji zadań gospodarczych, realizacji umów gospodarczych, sprzedaż drewna, analizy rotacji drewna, egzekwowania od Zakładów Usług Leśnych realizacji zapisów umów gospodarczych, spraw bhp oraz analizy szkodnictwa leśnego.

       Na zakończenie dla Pani Wandy Lubienieckiej, Przemysława Kozłowskiego oraz Grzegorza Działo wręczone zostały odznaczenia „ZASŁUŻONY DLA LEŚNICTWA ZIELONOGÓRSKIEGO".

Gratulujemy!

       Po oficjalnej części miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość, jaką było pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta Posterunku Straży Leśnej kolegi Andrzeja Łepkowskiego.