Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczo - Gospodarcza

W dniu 24 września br. w siedzibie Dyrekcji Regionalnej LP w Zielonej Górze odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.

W Naradzie Techniczno-Gospodarczej prowadzonej przez Zastępcę Dyrektora RDLP wzięli udział pracownicy RDLP Zielona Góra, przedstawiciel Zakładu Ochrony Lasu w Łopuchówku, przedstawiciele RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawiciele jednostek samorządowych (Miasto Zielona Góra, Dzielnica Nowe Miasto, Gmina Czerwieńsk) oraz przedstawiciel Ogródków Działkowych „Grono” w Zielonej Górze. W spotkaniu oczywiście wzięli udział również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2011-2020, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2021-2030. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Przytok.