Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie planownych prac - zręby sanitarne

W związku z faktem zamierania fragmentów drzewostanów sosnowych spowodowanym aktywnością kornika ostrozębnego, zamierzamy przystąpić do prac związanych z usunięciem zamierających drzewostanów, tzn. wykonać zręby sanitarne na powierzchniach rębnych przewidzianych do wycięcia w Planie Urządzenia Lasu na lata 2021-2030. Prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Kolorowego oraz drogi relacji Chynów-Zawada.

W ubiegły piątek (29.01.2021) zgodnie z zapowiedzią odbyło się spotkanie informacyjne w tej sprawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra, Rady Miasta, mieszkańcy oraz lokalne media.

Nadleśniczy p. Maciej Taborski wraz z Inżynierem Nadzoru p. Marcinem Poczekajem opowiedzieli o zakresie planowanych prac oraz o przyczynach ich podjęcia, odpowiedzieli również na wszelkie pytania jakie pojawiały się w czasie spotkania.

Spotkanie pokazało nam, że taka forma komunikacji z mieszkańcami jest jedną z najlepszych, gdyż pozwala w sposób spokojny i rzeczowy przedstawić problematykę prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej, pozwala leśnikom zapoznać się z problemami i bolączkami mieszkańców które potencjalnie mogą dotyczyć Nadleśnictwa oraz wyjaśnia kwestie które mogą prowadzić do nieporozumień.

O kolejnych spotkaniach na temat prowadzenia prac w naszym Nadleśnictwie będziemy informować na bieżąco.