Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie terenowe dla leśniczych i podleśniczych

W dniu 11.10.2019 roku na terenie Nadleśnictwa Przytok odbyło się szkolenie terenowe dla kadry terenowej nadleśnictwa – leśniczych i podleśniczych.

       Głównym tematem szkolenia było inicjowanie odnowień naturalnych lasu oraz cięcia pielęgnacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem kęp modrzewia.