Lista aktualności Lista aktualności

Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Przytok

Jesteś posiadaczem lasu? Ta wiadomość może Cię zainteresować! Zakup gruntów przez Nadleśnictwo Przytok

      

Jeżeli masz nieruchomość sąsiadującą z kompleksami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Przytok, która ma uregulowany stan prawny i zamierzasz ją sprzedać, a Twój grunt jest lasem lub jest przeznaczony do zalesienia – skontaktuj się z nami.

         Nabyciu mogą podlegać wyłącznie grunty leśne (użytek Ls) lub przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie), o uregulowanym stanie prawnym. W szczególności powinny to być grunty, które:

-  bezpośrednio przylegają do gruntów będących z zarządzie PGL LP,

-  są we współwłasności gruntów nadleśnictwa,

-  regulują przebieg granicy polno-leśnej.

 

         Nabycie może się odbyć zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach, tj. m.in. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

       Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu pracownik merytoryczny nadleśnictwa.

Zachęcamy do kontaktu: e-mail przytok@zielonagora.lasy.gov.pl 

Telefon: 68 455-85-92 - Przemysław Kozłowski

 

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ oraz serwisu mapowego RDLP w Zielonej Górze

https://mapa.zielonagora.lasy.gov.pl/