Lista aktualności Lista aktualności

Planowane zręby w 2024 roku w pobliżu zabudowań

        Nadleśnictwo Przytok informuje, że w 2024 roku planuje wykonać prace z tytułu cięć rębnych na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, które realizowane będą w oparciu o obowiązujący Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Przytok na lata 2021-2030.

       W celu zachowania trwałości lasu w długiej perspektywie czasowej cięcia rębne są niezbędne. Cięcia te prowadzą do wymiany pokoleń, która następuje po osiągnięciu przez drzewostan tzw. wieku rębności (dojrzałości). Po osiągnięciu tego wieku drzewostan zatraca swoje wartości jakościowe (stopniowo i z czasem zaczyna murszeć), co z kolei ma wpływ na względy bezpieczeństwa, szczególnie istotne dla lasów silnie penetrowanych przez mieszkańców okolicznych miejscowości, a do takich należy zaliczyć lasy Nadleśnictwa Przytok.

       Ciecia rębne powinny być wykonywane  w odpowiednim miejscu i czasie, dążąc do utworzenia struktury schodkowej, ograniczającej szkody od wiatru (cięcia pod wiatr). Co do zasady ciecia rębne, polegające na odsłonięciu otwartej powierzchni są dokonywane na powierzchni do 4 ha. A powierzchnia będzie ponownie odnowiona młodym pokoleniem do 5 lat od roku wykonania ciecia rębnego. W pierwszej kolejności, w zależności od siedliska, drzewostanu macierzystego będą inicjowane odnowienia naturalne. Na powierzchniach, gdzie to nie będzie możliwe zostanie wykonana orka i wprowadzone nowe pokolenie w formie nasadzeń.
       Przypominamy również, że drzewa najwięcej węgla pochłaniają w fazie intensywnego wzrostu i rozwoju, tj. w drzewostanach młodych, kiedy tempo wzrostu jest najszybsze. Tym samym obniżanie przeciętnego wieku drzewostanów wpływa korzystnie na większe pochłanianie dwutlenku węgla.

       Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po lesie, w pobliżu powierzchni, gdzie będą prowadzone prace objęte zabiegami gospodarczymi.

 

           Poniżej tabela z wykazem zrębów i mapy.

Tabela z wykazem planowanych zrębów

      mapa - Leśnictwo Dąbrowa, oddział 163c,   

    mapa - Leśnictwo Dąbrowa, oddział 190k,

mapa - Leśnictwo Kiełpin, oddział 259l,

 mapa - Leśnictwo Kiełpin, oddział 324b,

    mapa - Leśnictwo Kisielin, oddział 246h,l,

         mapa - Leśnictwo Kisielin, oddział 280c,h,i,j,

   mapa - Leśnictwo Przytok, oddział 108a,

    mapa - Leśnictwo Przytok, oddział 117c.