Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów, produkcję sadzonek na szkółkach.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.
Hodowla lasu powinna w pełni respektować warunki przyrodnicze i naturalne procesy, które zachodzą w przyrodzie. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnawiania lasu, zalesiania powierzchni nieleśnych jak również pielęgnowania lasu, opartych na szerokich podstawach przyrodniczych, zapewniamy trwałość i ciągłość lasu. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 
Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu jako zarządzanie i użytkowanie terenów leśnych prowadzi się wg planu urządzania lasu. Jest to realizowane w sposób, który zapewnia utrzymanie ich różnorodności biologicznej, produktywności, zdolności regeneracyjnych. 
Gospodarka leśna w tym hodowla lasu ma również aspekt socjalny. Działalność człowieka w lesie podlega warunkom gospodarki rynkowej i las jest miejscem pracy dla wielu ludzi. 
 
Nadleśnictwo nie posiada szkółki leśnej ani zadrzewieniowej; materiał sadzeniowy produkowany jest na szkółkach sąsiednich nadleśnictw.