Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie.Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie.Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów, produkcję sadzonek na szkółkach.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Ochrona lasu, jest jedną z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie. Każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

6 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Przytok wchodzi w skład III Rejonu Hodowlanego. Wg Rejestru Powierzchni Obwodów Łowieckich Województwa Lubuskiego (stan na 22.01.2010 roku dla obwodów 147, 161; stan na 09.02.2015 roku dla obwodów 135,148,162,163) powierzchnie i kategorie obwodów przedstawiają się następująco:6 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Przytok wchodzi w skład III Rejonu Hodowlanego. Wg Rejestru Powierzchni Obwodów Łowieckich Województwa Lubuskiego (stan na 22.01.2010 roku dla obwodów 147, 161; stan na 09.02.2015 roku dla obwodów 135,148,162,163) powierzchnie i kategorie obwodów przedstawiają się następująco:6 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Przytok wchodzi w skład III Rejonu Hodowlanego. Wg Rejestru Powierzchni Obwodów Łowieckich Województwa Lubuskiego (stan na 22.01.2010 roku dla obwodów 147, 161; stan na 09.02.2015 roku dla obwodów 135,148,162,163) powierzchnie i kategorie obwodów przedstawiają się następująco: