Lasy nadleśnictwa

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przytok wynosi 17 953,89 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 49,3%.Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przytok wynosi 17 953,89 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 49,30%.Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przytok wynosi 17 953,89 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 49,30%.

Lasy regionu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.