Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowany przyrodniczo i wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką.

       Na terenie Nadleśnictwa Przytok znajdują się 2 obszary chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 2400,01 ha (stan na 13.06.2018 r.), utworzone Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dn. 17.02.2005 r. w spr. obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm.). 
  • 19 - Krośnieńska Dolina Odry – obszar o powierzchni 12 448,70 ha, położony w gminach: Czerwieńsk - 5 676,40 ha, Gubin - 50,58 ha, Krosno Odrzańskie - 4 284,82 ha, Sulechów - 1 225,90 ha, Zielona Góra - 1 211,00 ha; w granicach Nadleśnictwa Przytok - 1 215,00 ha. Został utworzony na podstawie uchwały nr XXIX/455/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10.04.2017 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Krośnieńska Dolina Odry" (Dz. Urzędowy Woj. Lub. z dnia 20 kwietnia 2017 roku, poz. 1030).
  • 22 - Dolina Śląskiej Ochli – obszar o powierzchni 9 641,89 ha połozony w gminach: Świdnica - 2 837,74 ha, Kożuchów - 431,57 ha, Nowogród Bobrzański - 108,49 ha, Otyń - 2 287,21 ha, Zielona Góra - 3 976,88 ha; w granicach Nadleśnictwa Przytok: 1 185,01 ha. Został utworzony na podstawie uchwały nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16.05.2016 roku w sprawie wyznaczania obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Śląskiej Ochli" (Dz. Urzędowy Woj. Lub. z dnia 23 maja 2016 roku, poz. 1090).