Wydawca treści Wydawca treści

 

„Bażantarnia” - rezerwat leśny o pow. 17,88 ha (w tym pow. leśna: 17,15 ha), obręb ewidencyjny Niedoradz, gmina Otyń, działka nr 1173. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 14.09.1959 r. (MP nr 87, poz. 462). Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych, zachowanego wśród obszaru lasów zniekształconych gospodarką człowieka.

  

 

„Bukowa Góra” - rezerwat leśny o pow. 29,18 ha (w tym pow. leśna: 29,18 ha), obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Otyń, działki nr 941, 910, 911, 925, 929, 938, 941. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20.11.1954 r. (Monitor Polski nr 119 z 22.12.1954 r., poz. 1683), Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wilekopolskim z dnia 19.11.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 19.11.2020 r., poz. 2640). Cel ochrony: zachowanie ze względów dydaktycznych i estetycznych oraz z uwagi na swoiste cechy krajobrazowe drzewostanu naturalnego, porastającego strome zbocza. Las na tym stanowisku spełnia ponadto dużą rolę zabezpieczającą przed erozją gleby.

  

 

„Zimna Woda” - rezerwat leśny o pow. 88,69 ha (w tym pow. leśna: 78,08 ha). Obręb ewidencyjny Drzonków, gmina Zielona Góra, działki nr 318/1, 318/2, 319/2, 320/11. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 14.09.1959 r. (MP nr 87, poz. 464). Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego typu olszowego naturalnego pochodzenia.