Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty przyrody
  • Bażantarnia" - rezerwat leśny o pow. 17,88 ha (w tym pow. leśna: 17,15 ha), obręb ewidencyjny Niedoradz, gmina Otyń, działka nr 1172. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 14.09.1959 r. (MP nr 87, poz. 462). Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych, zachowanego wśród obszaru lasów zniekształconych gospodarką człowieka.

Bażantaria, fot. Jerzy Malicki

 

  • Bukowa Góra" - rezerwat leśny o pow. 10,64 ha (w tym pow. leśna: 9,80 ha), obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Otyń, działka nr 941. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 20.11.1954 r. (MP nr 119). Cel ochrony: zachowanie ze względów dydaktycznych i estetycznych oraz z uwagi na swoiste cechy krajobrazowe drzewostanu naturalnego, porastającego strome zbocza. Las na tym stanowisku spełnia ponadto dużą rolę zabezpieczającą przed erozją gleby.

Bukowa Góra - Otyń, fot. Jerzy Malicki

  • Zimna Woda" - rezerwat leśny o pow. 88,69 ha (w tym pow. leśna: 78,08 ha). Obręb ewidencyjny Drzonków, gmina M. Zielona Góra, działki nr 318/1, 318/2, 319/2, 320/11. Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 14.09.1959 r. (MP nr 87, poz. 464). Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego typu olszowego naturalnego pochodzenia.
Zimna Woda, fot. Krzysztof Moroz