Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna, wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Do użytków ekologicznych zaliczamy również siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

       Na terenie Nadleśnictwa Przytok znajduje się 28 użytków ekologicznych  o łącznej powierzchni 130,23 ha.
 • Torfy" - obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Otyń, działki ewid. nr 910, 911, 925 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 146h, 146i, 147h, 177c), pow. 5,65 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Rozlewisko" - obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Otyń, działka ewid. nr 919 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 170d,f,g,h), pow. 4,73 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Mokradła" - obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Otyń, działka ewid. nr 920 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 171d), pow. 2,18 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Kieszeń Odry" - obręb ewidencyjny Modrzyca, gmina Otyń, działki ewid. nr 1075, 1079 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 174d, 175d), pow. 9,31 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Łęgi" - obręb ewidencyjny Modrzyca, gmina Otyń, działka ewid. nr 1082 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 176a), pow. 3,00 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Tarnawa" - obręb ewidencyjny Tarnawa, gmina Zabór, działka ewid. nr 2 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 2h, 2hx), pow. 1,86 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Zaborskie Bagna" - obręb ewidencyjny Zabór, gmina Zabór, działki ewid. nr 37/14, 38 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 37g, 38c), pow. 11,66 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Pętla Odry I" - obręb ewidencyjny Krępa, gmina Zielona Góra, działki ewid. nr 5/2, 6/2 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 5o, 6f), pow. 11,00 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Pętla Odry II" - obręb ewidencyjny Krępa, gmina Zielona Góra, działki ewid. nr 9/2, 24/1 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 9k, 24d), pow. 3,59 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Pętla Odry III" - obręb ewidencyjny Wysokie, gmina Czerwieńsk, działki ewid. nr 11/2, 12, 25/1, 26 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 11s, 12c,d, 25d, 26g), pow. 17,38 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Pętla Odry IV" - obręb ewidencyjny Krępa, gmina Zielona Góra, działka ewid. nr 3/2 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 3c), pow. 10,25 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Remiza" - obręb ewidencyjny Zawada, gmina Zielona Góra, działki ewid. nr 51/3, 51/4 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Przytok, oddz. 51k,l), pow. 3,50 ha (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Ostoja" - obręb ewidencyjny Przytok, gmina Zabór, działka ewid. nr 66/5 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Wielobłota, oddz. 66h), pow. 0,82 ha, (Rozporządzenie Wojewody Zielonogórskiego nr 2, poz. 2 z dn. 06.01.1997 r.).
 • Międzywale III" – obręb ewidencyjny Wysokie, Gmina Czerwieńsk, działka ewid. nr 13/5, 14/3 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 13a,b,d, 14a), pow. 13,60 ha, (Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr XXVIII/290/14).
 • Grzęzawisko" - obręb ewidencyjny Wysokie, Gmina Czerwieńsk, działka ewid. nr 16/3 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 16n), pow. 0,99 ha, (Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr XXVIII/290/14).
 • Babrzysko" – obręb ewidencyjny Krępa, Gmina Zielona Góra, działka ewid. nr 3/2 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 3f), pow. 0,68 ha, (Uchwała Rady Gminy Z. Góra nr L.399.2014)
 • Trzcinowisko" – obręb ewidencyjny Krępa, Gmina Zielona Góra, działka ewid. nr 8/1 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Dąbrowa, oddz. 8k), pow. 1,30 ha, (Uchwała Rady Gminy Z. Góra nr L.400.2014).
 • Ługowskie Łąki" – obręb ewidencyjny Ługowo, Gmina Zielona Góra, działka ewid. nr 167/6 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Racula, oddz. 167n, o), pow. 1,02 ha, (Uchwała Rady Gminy Z. Góra nr L.401.2014).
 • „Kotewka"– obręb ewidencyjny Cigacice, Gmina Sulechów, działka ewid. nr 61/6, 61/7 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Wielobłota, oddz. 61i, l), pow. 0,37 ha, (Uchwała RM w Sulechowie nr 0007.426.2014 i 0007.27.2019).
 • „Wielobłota" – obręb ewidencyjny Łaz, Gmina Zabór, działka ewid. nr 165, 166 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Wielobłota, oddz. 165f, 166c), pow. 8,16 ha, (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Ostoja ptactwa" – obręb ewidencyjny Zabór, Gmina Zabór, działka ewid. nr 49/13 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 49f), pow. 9,08 ha, (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Trzęślica"- obręb ewidencyjny Tarnawa, Gmina Zabór, działka ewid. nr 8/3 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 8o), pow. 0,82 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Trzęsawisko"- obręb ewidencyjny Tarnawa, Gmina Zabór, działka ewid. nr 1/1 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 1f), pow. 1,28 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 •  „Łąki" – obręb ewidencyjny Czarna, Gmina Zabór, działka ewid. nr 114/11, 114/10 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Czarna, oddz. 114b, c), pow. 0,55 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Dąbrowskie Łąki"- obręb ewidencyjny Dąbrowa, Gmina Zabór, działka ewid. nr 244 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Bobrowniki, oddz. 116h), pow. 1,29 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Nadodrzańskie Łąki"- obręb ewidencyjny Przytok, Gmina Zabór, działka ewid. nr 522 (obręb leśny Przytok, l-ctwo Wielobłota, oddz. 61m, n), pow. 2,42 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Uroczysko"- obręb ewidencyjny Tarnawa, Gmina Zabór, działka ewid. nr 2 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zabór, oddz. 2k), pow. 0,57 ha,  (Uchwała RG w Zaborze nr XXXIV.235.2014).
 • „Żurawie Bagno"- obręb ewidencyjny Ługi, Gmina Otyń, działka ewid. nr 533 (obręb leśny Otyń, l-ctwo Zatonie, oddz. 310n), pow. 3,17 ha,  (Uchwała RG w Otyniu nr XIV.86.2015).