Lista aktualności Lista aktualności

Planowane zręby w 2022 roku w pobliżu zabudowań

       Nadleśnictwo Przytok informuje, że w 2022 roku planuje wykonać prace z tytułu cięć rębnych na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, które realizowane bedą w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przytok na lata 2021-2030.

           W załączeniu tabela z wykazem zrębów oraz mapy.