Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Lasy Nadleśnictwa Przytok do 1945 roku stanowiły głównie własność prywatną. Większość lasów należała do majątków ziemskich, pozostałe natomiast do drobnych właścicieli i Miasta Zielona Góra. W 1945 roku, po przejęciu przez polską administrację, lasy te zostały upaństwowione.

W 1945 roku, na terenie obecnego obrębu Przytok, powstało Nadleśnictwo Dęby. Od 1948 roku funkcjonowało ono jako Nadleśnictwo Przytok. W dniu 01.10.1972 roku, w wyniku łączenia nadleśnictw, Nadleśnictwo Przytok weszło jako obręb w skład Nadleśnictwa Zielona Góra.
 
Obręb Otyń funkcjonował jako samodzielne nadleśnictwo w latach 1949-1974. W 1974 roku został on włączony w skład nowo utworzonego Nadleśnictwa Nowa Sól.
 
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Zarządzeniem nr 64 z dnia 31.12.1992 roku utworzył 20 nowych nadleśnictw, w tym Nadleśnictwo Przytok z/s w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a. Nadleśnictwo powstało w wyniku połączenia obrębów Przytok i Otyń. 
 
Z dniem 01.01.1993 roku Nadleśnictwo Przytok rozpoczęło swoją działalność.
 
Z chwilą utworzenia Nadleśnictwa Przytok w skład obrębu Przytok wchodziły leśnictwa: Chynów, Dąbrowa, Drzonków, Kiełpin, Kisielin, Przytok, Wielobłota, natomiast w skład obrębu Otyń wchodziły leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Niedoradz, Racula, Zabór, Zatonie.
 
W wyniku restrukturyzacji organizacyjnej jednostek PGL LP w 2004 roku, zmianie uległa liczba leśnictw obrębu Przytok oraz podział obrębu Przytok na leśnictwa (Zarządzenie nr 5/2004 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 21.06.2004 roku). Po restrukturyzacji w skład obrębu Przytok wchodziły następujące leśnictwa: Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok. Podział obrębu Otyń na leśnictwa, jak również ilość leśnictw w obrębie Otyń pozostały bez zmian.
 
Od 01.01.2011 roku nastąpił nowy podział na leśnictwa (Zarządzenie nr 13/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 09.08.2010 roku). Zostało utworzone leśnictwo Wielobłota w obrębie Przytok, natomiast zostało zlikwidowane leśnictwo Niedoradz w obrębie Otyń. Po nowym podziale w skład obrębu Przytok wchodzą następujące leśnictwa: Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota, natomiast w skład obrębu Otyń wchodzą leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Racula, Zabór i Zatonie.