Położenie

Nadleśnictwo Przytok utworzono dnia 01.01.1993 roku na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 roku.Nadleśnictwo Przytok utworzono dnia 01.01.1993 roku na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 roku.Nadleśnictwo Przytok utworzono dnia 01.01.1993 roku na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 roku.

Historia

Lasy Nadleśnictwa Przytok do 1945 roku stanowiły głównie własność prywatną. Większość lasów należała do majątków ziemskich, pozostałe natomiast do drobnych właścicieli i Miasta Zielona Góra. W 1945 roku, po przejęciu przez polską administrację, lasy te zostały upaństwowione.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Współpraca

Nadleśnictwo Przytok współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.