Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Przytok utworzono dnia 01.01.1993 roku na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 roku.

           Obecnie obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 2 obręby leśne i 10 leśnictw.
 
       Obszar Nadleśnictwa Przytok graniczy z następującymi jednostkami LP: od północy z Nadleśnictwem Sulechów, od wschodu z Nadleśnictwem Sława Śląska, od południa z Nadleśnictwem Nowa Sól, na zachodzie z Nadleśnictwem Zielona Góra.
 
 
Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa według stanu na 01.01.2021r.
 

Obręb

Lasy

Grunty nieleśne

Ogółem

Grunty leśne

Razem

grunty leśne

Grunty związane z gosp. leśną

Razem

lasy

zalesione

niezalesione

 

Otyń

8 518,7274

190,6583

8 709,3857

187,3369

8 896,7226

284,1500

9 180,8726

8 518,84

190,61

8 709,45

187,28

8 896,73

284,17

9 180,90

Przytok

8 125,5736

115,6418

8 241,2154

211,9674

8 453,1828

319,5046

8 772,6874

8 125,73

115,67

8 241,40

212,09

8 453,49

319,50

8 772,99

Nadleśnictwo

16 644,3010

306,3001

16 950,6011

399,3043

17 349,9054

603,6546

17 953,5600

16 644,57

306,28

16 950,85

399,37

17 350,22

603,67

17 953,89

 
 

           Nadleśnictwo Przytok położone jest w środkowej części województwa lubuskiego w następujących powiatach i gminach:

           -  miasto Zielona Góra,

           -  powiat nowosolski: gminy Otyń Miasto, Otyń obszar wiejski,

           -  powiat zielonogórski: gminy Czerwieński obszar wiejski, Sulechów obszar wiejski, Zabór.

 

           Północno-wschodnią granicę Nadleśnictwa Przytok stanowi rzeka Odra, południową - rzeka Śląska Ochla. Od zachodu, wzdłuż linii Krępa - Zielona Góra - Ochla, Nadleśnictwo Przytok graniczy z lasami Nadleśnictwa Zielona Góra.

 
       Lasy Nadleśnictwa Przytok leżą na terenie jednego województwa, dwóch powiatów ziemskich, jednego powiatu grodzkiego oraz pięciu gmin.
 
          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Miasta Zielona Góra i Starostwo Powiatowe znajdują się w Zielonej Górze. Siedzibę nadleśnictwa a także odległości do ważniejszych urządów przedstawiono na załączonym wycinku mapy w skali 1:100 000.
 
 
Siedziba nadleśnictwa i odległość do urzędów AP.
 
 
Odległości do ważniejszych urzędów:
       -  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim - 120 km,
       -  Starostwo Powiatowe w Nowej Soli - 23 km,
       -  Urząd Miasta i Gminy Otyń - 18 km,
       -  Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk - 16 km,
       -  Urząd Miasta i Gminy Sulechów - 26 km,
       -  Urząd Gminy Zabór - 20 km.
 
 


Pokaż RDLP Zielona Góra na większej mapie Pokaż RDLP Zielona Góra na większej mapie