Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Przytok posiada 2 ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Starym Kisielinie
Dane kontaktowe: Leśniczówka Kisielin w Starym Kisielinie, tel. +48 68 320 93 69 lub do Nadleśnictwa Przytok 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 
tel. +48 68 325 50 80.
Dojazd:
  • autobusem MPK z Zielonej Góry – linia 25 i 26 do Starego Kisielina, przystanek POM, stamtąd ok. 0,5 km w kierunku na Jany (do bruku). Ścieżka rozpoczyna się przy leśniczówce Kisielin
  • samochodem – w Starym Kisielinie w kierunku Jan – do leśniczówki
  • pieszo lub rowerem z Zielonej Góry – niebieskim szlakiem od ulicy Szwajcarskiej w kierunku wschodnim.
 
Warianty trasy:
  • dla młodszych grup wiekowych, długość trasy ok. 1 km,
  • dla starszych grup wiekowych, długość trasy ok. 2 km,
  • dla starszych grup wiekowych (zalecany dla rowerzystów), długość trasy ok. 7,5km.
Stanowiska:
1. Miejsce, materia i narzędzia pracy leśnika. 
2. Warstwowa budowa lasu - układ piętrowy lasu. 
3. Przechowywanie sadzonek. 
4. Szkody w lesie ze strony zwierzyny - sposoby ochrony lasu przed zwierzyną. 
5. Fruwający sprzymierzeńcy lasu i ich mieszkania - skrzynki lęgowe. 
6. Taksacja lasu - oznaczanie wieku drzewa. 
7. Prognozowanie i zwalczanie szkodników owadzich. 
8. Siedliskoznastwo - gleba, profil glebowy. 
9. Urządzanie lasu - podział powierzchniowy. 
10. Stadia rozwojowe lasu - młodnik sosnowy. 
11. Prognozowanie występowania szkodników owadzich - pułapki na zwójkę sosnóweczkę. 
12. Kontrola zagrożeń lasu i środowiska przyrodniczego - punkt monitoringu technicznego. 
13. Prognozowanie występowania szkodników owadzich - pułapki na szeliniaka sosnowca. 
14. Poprawa warunków bytowania zwierzyny. 
15. Pielęgnowanie lasu - trzebieże. 
16. Podnoszenie odporności biologicznej lasu - remiza. 
17.Ochrona zasobów wodnych - studnia głębinowa. 
18. Bioróżnorodność - las naturalny. 
19. Sprzymierzeńcy leśników w walce ze szkodnikami owadzimi - mrowisko. 
20. Schronisko dla zwierząt dziko żyjących, prawnie chronionych. 
21. Funkcje lasu. 
22.Odnowienie lasu. 
23. System obrony przeciwpożarowej - dostrzegalnia przeciwpożarowa. 
24. Zabytki architektury - wieś Przytok. 
 
 
 
 
 
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Las Odrzański - perła Nadleśnictwa Przytok"
Położenie: Nadleśnictwo Przytok, niedaleko Zielonej Góry, 4 km od miejscowości Krępa, na drodze do Odry. 
Dojazd: autobusem linii 22 z Zielonej Góry, dalej pieszo lub rowerem. Ścieżka jest wyposażona w tablice edukacyjne i miejsce wypoczynku turystycznego (oddz. 33c).
 
Stanowiska:     
1. Rzeka Odra.
2. Ochrona przyrody w Lasach Państwowych.
3. Historia „Lasu Odrzańskiego".
4. Fauna dolin rzecznych.
5. Ochrona gatunkowa zwierząt.
6. Gospodarka nasienna w Lasach Państwowych.
7. Las regulator obiegu wody.
8. Ochrona lasu przed zwierzyną.
9. Siedliska leśne.
10. Dolina rzeczna.
11. Funkcje lasu.