Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Przytok posiada 2 ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Starym Kisielinie
Dane kontaktowe: Leśniczówka Kisielin w Starym Kisielinie, ul. Zatorze 15, 66-002 Stary Kisielin, tel. +48 68 320 93 69 lub do Nadleśnictwa Przytok 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, tel. +48 68 455 85 89.
Dojazd: autobusem z Zielonej Góry - linia 25 i 26 do Starego Kisielina (przystanek POM), stamtąd ok. 0,5km w kierunku miejscowości Jany,
Dojście pieszo lub rowerem z Zielonej Góry: niebieski szlak PTTK od ulicy Szwajcarskiej w kierunku wschodnim.
Długość trasy: do wyboru 3 trasy - krótsza ok. 1 km dla dzieci młodszych i dłuższa dla młodzieży starszej i dorosłych - ok. 2 km. Ścieżka wyposażona jest w tablice edukacyjne, miejsce odpoczynku, miejsce na ognisko oraz elementy do ćwiczeń fizycznych. Przy leśniczówce Kisielin funkcjonują dodatkowo:
 • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Zwierząt Dziko Żyjących (prowadzone przez osobę prywatną),
 • wystawa sprzętu leśnego
 • mini arboretum z 52 gatunkami drzew i krzewów.

Stanowiska:

 1. Miejsce, materia i narzędzia pracy leśnika.
 2. Warstwowa budowa lasu.
 3. Przechowywanie sadzonek – zbiorczy dół na sadzonki.
 4. Szkody od zwierzyny w uprawach i młodnikach leśnych oraz sposoby ich zapobiegania.
 5. Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu.
 6. Dąb Napoleon.
 7. Taksacja lasu – oznaczanie wieku drzewa.
 8. Szkodniki owadzie – prognozowanie i zwalczanie.
 9. Naturalne odnowienie lasu na przykładzie sosny.
 10. Bioróżnorodność. Las Naturalny.
 11. Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Przytok.
 12. Siedliskoznawstwo – gleba, profil glebowy.
 13. Podział powierzchniowy lasu.
 14. Fazy rozwojowe lasu – młodnik.
 15. Poprawa warunków bytowania zwierzyny.
 16. Funkcje lasu.
 17. Remiza w lesie.
 18. Rola wody w lesie.
 19. Praca leśnika.
 
 
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Las Odrzański - perła Nadleśnictwa Przytok"
Ścieżka znajduje się ok. 4km od m. Krępa, na drodze prowadzącej w kierunku rzeki Odry. Dojazd: autobusem z Zielonej Góry - linia 22 do m. Krępa, dalej pieszo lub rowerem ok. 4km w kierunku rzeki Odry.
Długość trasy: ok. 3km. Ścieżka wyposażona jest w tablice edukacyjne, miejsce odpoczynku, miejsce na ognisko oraz elementy do ćwiczeń fizycznych.

Stanowiska:

 1. Położenie i warunki przyrodniczo-leśne Nadleśnictwa Przytok.
 2. Fauna dolin rzecznych.
 3. Las regulatorem obiegu wody.
 4. Praca Leśnika.
 5. Obszary Natura 2000.
 6. Rzeka Odra.
 7. Ochrona przyrody, użytek ekologiczny, pomnik przyrody.
 8. Las Odrzański.
 9. Gospodarka nasienna w Lasach Państwowych.
 10. Ochrona lasu przed zwierzyną.
 11. Bóbr europejski
 12. Miejsce postoju
 13. Fazy rozwojowe drzewostanu – młodnik